Zespół Regionalny JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej

Zespół rozpoczął działalność w 1996 roku, jego nazwa wywodzi się od Parafii Jakubkowice istniejącej od XIV wieku. Kultywuje tradycje Lachów Sądeckich, zwyczaje i obrzędy, pieśni, tańce i przyśpiewki z miejscowości nad Dunajcem za górą Just. Podczas Festiwalu przedstawi program pt. Imioniny u Pietra. Zobaczymy przygotowania do biesiady, świętowanie w chacie gospodarza Piotra, składanie życzeń, śpiew, tańce. Na uwagę zasługuje śpiew gospodyni oraz tańce: polka podmaider, walc szybki, sztajer. Jakubkowianie mają w repertuarze również suitę tańców lachowskich, takich jak: polka, walczyk, sztajer, krakowiak, a także bitka, mietlorz, chodzony. Suitę będzie można zobaczyć w prezentacjach pozakonkursowych.

Skład muzyki tradycyjny lachowski: skrzypce, trąbka, klarnet, basy. Kierownikiem zespołu jest Elżbieta Bryniak, choreografia Sławomir Bryniak, kierownictwo muzyczne Dominik Dziedzic.

Zespół wystąpi w kategorii I tradycyjnej.