Swoją nagrodę - Ciupagę ze zbyrkadłami - przyznają również akredytowani przy Festiwalu dziennikarze. W tym roku uhonorowany został zespół "Ślebodni" z USA.

Jubileuszowe głosowanie dziennikarzy rozpoczęło się od spotkania z burmistrzem Leszkiem Dorulą, wiceburmistrz Agnieszką Nowak-Gąsienicą i dyrektor festiwalu, Joanną Staszak. Burmistrz Dorula podziękował wszystkim dziennikarzom, którzy przez ostatnie lata relacjonowali Festiwal, przyczyniając się do jego popularności wśród publiczności. 

Uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe statuetki oraz jubileuszowe albumy.