Bułgaria „Balkan Youth”

Grupa powstała w 1946 r. w mieście Etropole w północno-zachodniej Bułgarii, położonym w górach Stara Płanina, w obwodzie sofijskim. Początkowo celem jej członków było odtwarzanie tańców z regionu sofijskiego, jednak z czasem ich repertuar rozszerzył się o folklor taneczny z innych części kraju...
Członkowie zespołu dbają o zachowanie etnograficznej specyfiki tradycji bułgarskich regionów, prezentowanie oryginalnych strojów, rekwizytów i instrumentów. Ich celem jest także wierne odtworzenie zwyczajów i obrzędów ludzi zamieszkujących poszczególne części Bułgarii, z których dziedzictwa czerpią inspirację. Kapela działająca w zespole gra na typowych bułgarskich instrumentach dętych, takich jak kaval, dudy czy gadułka oraz bęben i akordeon. Zespół składa się z ponad 150 tancerzy, 5 muzyków i 2 śpiewaków. Koncertował w wielu krajach Europy i Ameryki Łacińskiej. Podczas 46 MFFZG zespół zdobył Złotą Ciupagę.

Zespół wystąpi podczas koncertu Złote Ciupagi