Macedonia „Folklore Studio Etnos”

Miłośnicy folklorystycznych występów doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że nawet najlepiej zatańczone tańce i najpiękniej wyśpiewane melodie potrzebują dopełnienia w postaci strojów. Znawcy stroju wiedzą zaś, że dopóki nie pozwoli się haftom i tkaninom zawirować w tańcu, nie dostrzeże się w pełni ukrytego w nich piękna. Wiedzą o tym też członkowie macedońskiej grupy „Folklore Studio Etnos”, którzy nie lekceważą żadnego ze wspomnianych elementów, lecz dbają o to, aby muzyka, taniec i strój wzajemnie tworzyły harmonijną całość. Działający od 2004 zespół liczy obecnie około 200 członków podzielonych na mniejsze grupy, realizujące różnorodne programy artystyczne. Najbardziej aktywnie działają grupy zajmujące się odtwarzaniem tradycyjnego ubioru Macedończyków i zgłębianiem folkloru muzycznego oraz tańców. Dzięki współpracy z rodzimymi etnologami i muzykami członkowie zespołu nieustannie rozwijają swoją znajomość tradycyjnej kultury ludowej i pogłębiają świadomość folkloru swojego kraju. Wszystkie stroje, w których występują, członkowie zespołu wykonują ręcznie, a niektóre ich elementy pochodzą wprost od ich pierwotnych właścicieli - mieszkańców zagubionych wśród gór macedońskich wiosek. Dzięki wsparciu koordynatorów grupy członków zespołu uczą się nawzajem od siebie i propagują macedońskie tradycje w kraju i zagranicą. Ta przynosząca wiele satysfakcji, ale i niełatwa praca, jest udziałem dzieci i młodzieży, pełnych energii i zapału do odkrywania tradycji swoich przodków. Efektem tych działań jest wiele nagród na festiwalach folklorystycznych, w tym także na MFFZG w 2013 roku.

Zespół wystąpi w kategorii II - artystycznie opracowanej.