Polska, Zespół Regionalny „Mystkowianie”

Zespół działa od 1984 roku w Mystkowie i prezentuje autentyczny taniec, śpiew i muzykę folkloru Ziemi Sądeckiej (Lachów Sądeckich) z pogranicza lachowsko-pogórzańskiego, zarówno w formie tanecznej, jak i obrzędowo-zwyczajowej. W tańcach „Mystkowian” dominują melodie i tańce grupowe oparte na rytmie walca o charakterze lirycznym, a także żywe tańce- z podkładem muzycznym kontrabasu, klarnetu i trąbki- jak cięta polka, polka z nogi, walc szybki, mystkowianka oraz suwana. Zespół występuje w tradycyjnych strojach lachowskich. Większość utworów prezentowanych przez Zespół jest unikatowych, odnalezionych podczas badań terenowych lub przekazanych przez najstarszych członków Zespołu. Na scenie MFFZG „Mystkowianie” zaprezentują program zatytułowany "Muzyka na śmigurt". Miejscem akcji będzie izba bogatego gospodarza. Popołudnie drugiego dnia świąt wielkanocnych to idealny czas na spotkania z rodziną i sąsiadami. Czas ten wypełni zabawa, śpiew i tańce do tradycyjnej muzyki. Podczas zabawy jeden z chodoków wrzuca córkę gospodarzy do balii z wodą. Wbrew rozsądkowi, sytuacja ta cieszy zarówno dziewczynę, jak i jej rodziców, jest dowodem na powodzenie córki, a nawet być może zapowiedzią jej szybkiego zamążpójścia. Ponadto dziewczyna jest przekonana, że woda, którą została zmoczona w wielkanocny poniedziałek, doda jej urody. Oblewanie wodą w tym dniu miało również głębszy sens obrzędowy; miało m.in. zapewnić przychylność przyrody. Usłyszymy kapelę w tradycyjnym składzie. Zobaczymy tańce charakterystyczne dla Lachów Sądeckich, takie jak: polka w lewo, hola walc czy polka z liściem. Członkowie zespołu wystąpią w strojach, które zrekonstruowano na podstawie starych fotografii oraz badań etnograficznych.

Zespół zaprezentuje się w kategorii II: artystycznie opracowanej