Rosja "Dance-Voyage"

Klub taneczny Dance-Voyage, utworzony prawie trzydzieści lat temu w miejsce wcześniejszej szkoły choreograficznej Detstvo (Dzieciństwo), prezentuje w swoim repertuarze układy choreograficzne z folklorem rosyjskim. Jeżeli uświadomimy sobie, jak wiele odmian muszą mieć tańce i muzyka ludowa kraju o tak wielkiej powierzchni, zrozumiemy, że nie jest to zadanie łatwe. Nazwa zespołu wskazuje jednak na zamiłowanie do podróży, prawdopodobnie to właśnie one pozwalają podzielonym na trzy grupy wiekowe (dzieci, juniorzy i dorośli) członkom zespołu poznawać bogaty folklor własnego kraju. Dzięki temu, podczas tegorocznego MFFZG, także i my będziemy mogli odbyć taneczną podróż wgłąb Rosji, posłuchać znanych i lubianych melodii oraz podziwiać towarzyszącą im choreografię i stylizowane na stroje ludowe kostiumy. Klub Dance-Voyage nie ogranicza się tylko do tradycyjnego repertuaru tańców ludowych, ale stanowią one ważny element jego działalności.

Zespół wystąpi w kategorii II - artystycznie opracowanej.