Słowacja "Parchovianka"

Zemplín - czyli płodna ziemia - to nazwa najdalej wysuniętego na wschód historycznego regionu Słowacji. Na jego terenie leżą Parchovany, niewielka miejscowość znajdująca się na wschód od Koszyc. Grupa Parchovianka działająca od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku zachowuje i interpretuje bogate tradycje swojej wsi i okolic. Repertuar grupy opiera się na charakterystycznym śpiewie i tańcu z terenów będących kiedyś miejscem mieszania się tradycji słowackich i węgierskich. Do najbardziej znanych przejawów miejscowych tradycji muzycznych i choreograficznych należą popularne w całej Słowacji tańce „karička” i „čardaš”. Program sceniczny obejmuje inscenizacje wydarzeń z życia rodzinnego (np. wesele) i obrzędów związanych z roczny cyklem pracy na roli (np. dożynki). Artyści występują w kostiumach zaprojektowanych na podstawie pochodzących z początków XX wieku strojów. Członkowie zespołu w wieku od 15 do 60 lat występują na scenach Słowacji i poza jej granicami. Wydali również płyty z własnymi interpretacjami tradycyjnych melodii ludowych.

Zespół wystąpi w kategorii II - artystycznie opracowanej.