Konferencja prasowa Festiwalu w obliczu tragedii w Tatrach

W piątek o godz. 11.00 rozpoczęła się konferencja prasowa w Willi Czerwony Dwór. Wzięli w niej udział: Burmistrz Leszek Dorula, Wiceburmistrz Agnieszka Nowak-Gąsienica, Dyrektor Festiwalu Joanna Staszak, przewodnicząca Jury dr Bożena Lewandowska, Kierownik Biura Prasowego Festiwalu Anna Karpiel-Semberecka i Sekretarz Jury Ewa Piszczek.

- Chcielibyśmy się cieszyć tak, jak wy cieszycie się udziałem w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich i zdobytymi nagrodami. Mam nadzieję, że ta radość mimo wszystko pozostanie w waszych sercach, by potem wspólnie przezwyciężać różne przeciwności losu i wspierać się wzajemnie. Dziękuję, że jesteście z nami, jako wielka festiwalowa rodzina, także w tych trudnych chwilach - rozpoczął konferencję Burmistrz Leszek Dorula, po czym zainicjował - po minucie ciszy - modlitwę w intencji ofiar i poszkodowanych podczas czwartkowej burzy w Tatrach.

W trakcie konferencji prasowej przewodnicząca Jury dr Bożena Lewandowska ogłosiła wyniki konkursu, w którym wzięły udział zespoły z Polski, Włoch, Słowacji, Bułgarii, Macedonii, Węgier, Włoch, Turcji i Ukrainy. - Analiza programów była bardzo szczegółowa - podkreślała przewodnicząca Jury.


ZŁOTE CIUPAGI wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 5.000 PLN

- W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie tradycyjnej

Zespół „Breznichanki” (BUŁGARIA) oraz Zespół Regionalny „Śwarni” z Nowego Targu (POLSKA)

- W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej

Nie przyznano

- W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie stylizowanej

Zespół „Muzsla Folk Dance Ensemble” (WĘGRY)


SREBRNE CIUPAGI

- W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie tradycyjnej

Zespół Pieśni i Tańca „Wierchy” im. Józefa Szczotki z Milówki (POLSKA) oraz Zespół Regionalny „Skalnik” z Kamionki Wielkiej (POLSKA)

- W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej

Nie przyznano

- W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie stylizowanej
Zespół „Oćovan” (SŁOWACJA)


BRĄZOWE CIUPAGI

- W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie tradycyjnej

Nie przyznano

- W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” z Legnicy (POLSKA)

- W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie stylizowanej

Zespół „Kalkedon Dance and Sports Club Association” (TURCJA) oraz Zespół „Prykarpattia” (UKRAINA)


WYRÓŻNIENIA REGULAMINOWE W POSTACI PARZENICY GÓRALSKIEJ

Zespół Studio Folklor (REPUBLIKA MACEDONII PÓŁNOCNEJ) - za żywiołową prezentację tańców swojego regionu.

Zespół Le Tradizioni (WŁOCHY) - za prezentację tradycyjnych instrumentów muzycznych. 

Jury postanowiło nie przyznać w tym roku nagrody im. Jeana Roche’a.

Jury przyznało również nagrodę im. Prof. Romana Reinfussa oraz statuetkę Żelaznego Kohuta zespołowi „Skalnik” z Polski za autentyzm, wierność tradycji oraz prezentację obrzędów i zwyczajów w formie autentycznej. Wysokość nagrody wynosi 5000 zł, została ona zainicjowana i ufundowana przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu


PROTOKÓŁ OBRAD JURY 51. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH W ZAKOPANEM

Przypominamy o zmianach programu 51. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w związku z żałobą
w Zakopanem. http://www.festiwale.zakopane.pl/2019/festiwal-folkloru/aktualnosci/zmiany-w-programe-w-zwiazku-z-zaloba