Przegląd filmów o sztuce
10.04. – 14.04.2019 Zakopane

22. Przegląd Filmów o Sztuce - formularz zgłoszeniowy

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza

Film
Reżyser
Producent
Dystrybucja

Wyrażam zgodę na:

  1. Dwu lub trzykrotne publiczne wyświetlenie filmu w trakcie 22. PFoSz zgodnie z regulaminem 22. PFoSz;
  2. Wykorzystanie fragmentów zgłaszanego filmu (nie dłuższych niż 2 minuty lub 10 % długości filmu w przypadku krótkich metraży) w celach promocyjnych PFoSz, w tym w celu produkcji filmów reklamowych festiwalu, materiałów informacyjno – promocyjnych i ich emisji, zamieszczanie powyższych fragmentów w Internecie na portalu YouTube, Facebook, Instagram należących do PFoSz, oraz na utrwalanie i zwielokrotnianie filmu poprzez wprowadzenie do pamięci komputera oraz wytwarzanie egzemplarzy filmu dowolną techniką wyłącznie na potrzeby i w związku z przeprowadzeniem 22. PFoSz;
  3. Oświadczam, że za korzystanie z filmu w powyższym zakresie, zgłaszający, producent oraz twórcy filmu nie roszczą sobie żadnego wynagrodzenia.
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji przeglądu 22. PFoSZ, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO).


Oświadczam, że :

  1. Zapoznałem się z treścią Regulaminu 22. Przeglądu Filmów o Sztuce, Zasadami Zgłoszeń Filmów do Konkursu i akceptuję warunki określone w w/w dokumentach, a wszystkie dane podane w niniejszym zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym.
  2. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych.
  3. Kopię wzorcową lub eksploatacyjną filmu zgłoszonego do konkursu w idealnym stanie technicznym zobowiązuję się udostępnić na czas trwania Przeglądu dla potrzeb realizacji programu Przeglądu i dostarczyć na własny koszt. Adres do wysyłki: Zakopiańskie Centrum Kultury, ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane z dopiskiem "Konkurs-Przegląd Filmów o Sztuce"

Ruszyły zgłoszenia do 22....

Tegoroczny Przegląd odbędzie się w dniach 10-14 kwietnia 2019 w...

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY...

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY 21. PRZEGLĄDU FILMÓW O SZTUCEZAKOPANE 2018...

FILM WIDEO