Jak co roku podczas obchodów Dni Miasta Zakopane zostaną wręczone Nagrody Burmistrza. Jest to prestiżowe wyróżnienie przyznawane osobom za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach, takich jak: oświata i wychowanie, kultura, sport, turystyka, ochrona zdrowia, rozwój infrastruktury, ochrona środowiska i innych; które przyczyniły się w znaczący sposób do rozwoju i promocji miasta Zakopane

Wykonawcą tegorocznej statuetki jest zakopiański rzeźbiarz Marcin Rząsa.