Podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta Zakopane, która odbyła się 6 czerwca w ramach Dni Zakopanego w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hrabiego Zamoyskiego, przyznane zostały doroczne Nagrody Burmistrza.  Nagroda Burmistrza przyznawana jest zakopiańczykom, którzy swój czas i serce oddają na rzecz naszej społeczności, z zapałem angażując się w działalność społeczną, kulturalną i sportow Tegorocznymi laureatami zostali: Alicja i Stanisław Mardułowie, Jan Krzysztof, Paweł Skawiński.

Laudacje

Szanowni Państwo

dr Alicja Hołoga - Marduła

dr Stanisław Marduła

Jesteście Państwo fachowcami najwyższej klasy w swoim zawodzie. Znakomici lutnicy, członkowie Związku Polskich Artystów Lutników, tworzący niepowtarzalne i wyjątkowe instrumenty w najstarszej profesjonalnej pracowni w Małopolsce i jednej z najstarszych
w Polsce pracowni lutniczej Mardułów, przy ulicy Kościeliskiej w Zakopanem.

Promocja Zakopanego poprzez konkursy lutnicze i wystawy instrumentów jest nie do przecenienia. Zdobywane przez Państwa laury i międzynarodowe wyróżnienia potwierdzają jakość i piękno wykonanych instrumentów, zwłaszcza autorskich rozwiązań stylistycznych modeli skrzypiec „Juhasy II” i kwartetu smyczkowego „Polonia Nova”.

Jesteśmy wdzięczni za Państwa działalność edukacyjną, zarówno jako organizatorów plenerów artystycznych, nauczycieli w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem, jak również za działalność społeczną, szczególnie
w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” Gniazdo w Zakopanem. Pani Alicji zawdzięczamy propagowanie tradycyjnego meblarstwa podhalańskiego i zachowanie dla przyszłych pokoleń wartości stylu zakopiańskiego w sztuce.

Przekazując wyrazy wdzięczności w imieniu mieszkańców Zakopanego i własnym, przyznaję Państwu Nagrodę Burmistrza AD 2023, w roku Jubileuszu 90-lecia praw miejskich Zakopanego.

Leszek Dorula

Burmistrz Miasta Zakopane


Szanowny Pan

dr Paweł Skawiński

Mówi Pan o sobie: „Urodzony w Krakowie, z wyboru zakopiańczyk, a właściwie „Tatrzańszczyk".Jakodoktor nauk leśnych, przyrodnik, przewodnik tatrzański, ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, taternik i narciarz wysokogórski przede wszystkim jest Pan znawcą i pasjonatem Tatr.

Zarażony miłością do gór przez Rodziców całe życie jest Pan im wierny! Zarówno jako turysta, pracownik i dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, jak również pisarz
i przyrodnik. Zawsze pod urokiem natury, zachwycony jej prostotą i oryginalnością. Za każdym razem potrafiący opowiedzieć słuchaczowi o jej detalach.

Pana artykuły, wykłady i książki „Tatry. Przewodnik dla dużych i małych" , „Podhale oraz Orawa, Spisz i Pieniny” zaszczepiają w kolejnych pokoleniach miłość do przyrody i uczą, jak ją chronić. Każdy z nas choć raz spotkał się z Pańskim entuzjazmem i szacunkiem do natury, czego cząstkę odkrywamy w sobie my, nasze dzieci i wnuki, za co jesteśmy Panu dozgonnie wdzięczni.

Uznając Pana wieloletnie zaangażowanie i pracę na rzecz mieszkańców Zakopanego
i turystów przyznaję Panu Nagrodę Burmistrza AD 2023, w roku Jubileuszu 90-lecia praw miejskich Zakopanego.

Leszek Dorula

Burmistrz Miasta Zakopane


Szanowny Pan

Jan Krzysztof

Pana największą pasją są góry, którym poświęcił Pan swoje życie zawodowe. Jakoprzewodnik tatrzański, taternik i grotołaz jest Pan znany w środowisku górskim i uznawany za wybitnego specjalistę.

Od 1982 roku jest Pan członkiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a od 1998 jego naczelnikiem, wybieranym z pełnym zaufaniem na kolejne kadencje.

W środowisku ratowniczym uważany jest Pan za profesjonalistę, sumiennie spełniającego swoje obowiązki, bez wahania spieszącego ze wsparciem ludziom potrzebującym pomocy, w tym także rodzinom poszkodowanych ratowników. Bezpieczeństwo w górach było ijest dla Pana priorytetem, co potwierdza udział w licznych konferencjach
i szkoleniach, inicjowanie międzynarodowych szkoleń i wymian ratowników górskich czy organizacja prestiżowej konferencji IKAR-CISA - organizacji zrzeszającej górskie służby ratownicze krajów Europy i Ameryki Północnej.

Doceniamy Pana wkład w edukację kolejnych pokoleń miłośników Tatr, dzięki Panu
i kierowanemu przez Pana zespołowi wszyscy czujemy się w Tatrach bezpiecznej.
W świadomości Polaków ratownicy TOPR postrzegani są jako cieszący się najwyższym zaufaniem społecznym fachowcy, co potwierdziły działania podczas wypadku w Jaskini Wielkiej Śnieżnej i burzy na Giewoncie.

Pana słowa, iż zawód ratownika wymaga wykonywania swoich obowiązków profesjonalnie, „nie popadając przy tym w samozachwyt”, stanowią motto do działania kolejnych pokoleń ratowników TOPR.

Jako wyraz wdzięczności za działanie na rzecz mieszkańców Zakopanego i turystów przyznaję Panu Nagrodę Burmistrza AD 2023, w roku Jubileuszu 90-lecia praw miejskich Zakopanego.

Leszek Dorula

Burmistrz Miasta Zakopane


Uchwała Kapituły Nagrody Burmistrza Miasta Zakopanego z dnia 22 maja 2023 roku


(AM)