Dni Zakopanego to święto miasta i jego mieszkańców, upamiętnia ono wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem, jaka miała miejsce w czerwcu 1997 roku. Podczas czerwcowego Wieczoru w Czerwonym Dworze naczelnik wydziału kultury w urzędzie miasta Joanna Staszak przedstawiła historię herbu Zakopanego i organizowanych z tej okazji Dni Zakopanego, których od wielu lat jest współorganizatorem. W roku 1997, podczas Mszy św. na Wielkiej Krokwi, projekt herbu stworzonego przez ówczesnego przewodniczącego rady miasta, artystę Michała Gąsienicę-Szostaka został wręczony Ojcu Świętemu. Artysta obecny na spotkaniu wspominał pracę nad herbem, przedstawiającym krzyż na Giewoncie ze skrzyżowanymi kluczami piotrowymi. Wieczór pełen był wzruszeń i wspomnień, bowiem na spotkanie przybyły osoby, które w roku 1997 przygotowywały wizytę Papieża. Jak podkreślano, było to najważniejsze wydarzenie w historii Zakopanego. Wpłynęło ono na dalsze życie wielu osób. Mówili o tym ówczesny wiceburmistrz Zakopanego Krzysztof Owczarek, żona ówczesnego wiceburmistrza Piotra Bąka - Joanna Bąk, Ewa Sterczyńska, która przygotowywała chór Turliki, wieloletnia dyrektor BWA Anna Waloch – mówiąc o malarstwie męża Arkadiusza Walocha, poświęconemu w dużej mierze właśnie postaci Jana Pawła II, Magdalena Pelc - córka ówczesnej naczelnik wydziału kultury Marii Mateji- Torbiarz czy Paweł Murzyn – jedyny zakopiański fotograf akredytowany podczas tej wizyty. Pamiętne dni i chwile wspominano jeszcze długo w kuluarach, podkreślając ich wagę i konieczność kontynuowania oraz przekazywania tradycji i wiedzy następnym pokoleniom.Małgorzata Wnuk,
zdjęcia Paweł Murzyn