Z okazji Dni Zakopanego, obchodzonych na pamiątkę pobytu pod Tatrami św. Jana Pawła II w 1997r., tradycyjnie 6 czerwca w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hrabiego Zamoyskiego została zorganizowana Uroczysta Sesja Rady Miasta. W Sesji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, zakopiańskich instytucji i organizacji, a także goście z miast partnerskich.

Jednym ze stałych punktów Uroczystej Sesji Rady Miasta Zakopane jest wręczenie dorocznych Nagród Burmistrza za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz miasta. Nagroda Burmistrza przyznawana jest zakopiańczykom, którzy swój czas i serce oddają na rzecz naszej społeczności, z zapałem angażując się w działalność społeczną, kulturalną i sportową.Laureatami Nagrody Burmistrza w tym roku zostali: Alicja i Stanisław Mardułowie, Jan Krzysztof oraz Paweł Skawiński.

Burmistrz Leszek Dorula podziękował za zaangażowanie kapitule i wszystkim, którzy zgłaszali kandydatów do nagrody. Do gratulacji i podziękowań dołączyli się także Radni na czele z Przewodniczącym Janem Glucem oraz Zastępca Burmistrza Agnieszka Nowak – Gąsienica.

W tym roku w czasie uroczystości świętowano 30-lecie przyjaźni z Sopotem i 20-lecie partnerstwa z Popradem i Wysokimi Tatrami.Wysokie Tatry reprezentował Burmistrz Josef Stefanak, Poprad reprezentowali Burmistrz Anton Danko i Naczelnik UM Adrian Kromka, natomiast Sopot reprezentowali przewodniczący RM Piotr Bagiński, Karolina Babicz-Kaczmarek -dyrektor Muzeum Sopotu i Maria Bilikiewicz - Muzeum Sopotu.

(AM)