Wizyta w bazie śmigłowca i możliwość spotkania z ratownikiem. W sobotę w ramach 11. edycji Festiwalu  Inspirowane Górami im. Ewy i Macieja Berbeków, dzieci miały niezwykłą możliwość spotkania się z ratownikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w bazie śmigłowca – w miejscu do którego nie ma wstępu żadna osoba nieupoważniona.


Ratownik TOPR Maciej Jakubiak poprowadził dziś niezwykle interesujące spotkania z czterema grupami dzieci. Opowiedział o tajnikach pracy przy śmigłowcu, o tym ile osób jest na pokładzie i kto za co jest odpowiedzialny. Dzieci dowiedziały się m.in. że załoga śmigłowca składa się z dwóch pilotów, mechanika i trzech ratowników.
Najmłodsi mieli możliwość zadawania pytań i mogli przekonać się o tym, że Sokół jest nieocenionym elementem pracy ratowników. Dzięki niemu mogą szybciej dotrzeć do poszkodowanej osoby i udzielić jej pomocy, ponieważ to tak naprawdę czas określa szansę osoby poszkodowanej i jej przeżywalności. Dzieci dowiedziały się również, że maszyna przechodzi codzienny przegląd techniczny. 

Podczas spotkania nie zabrakło cennych wskazówek udzielonych przez ratownika o tym jak zachowywać się w górach oraz jak sygnalizować potrzebę pomocy, gdy my lub osoba znajdująca się obok nas takiej potrzebuje.

Największą atrakcją wśród najmłodszych okazała się wyjątkowa możliwość zwiedzenia wnętrza 27-letniego śmigłowca Sokół, który na co dzień uczestniczy w akcjach ratunkowych!

Na koniec spotkania dzieci, które uczestniczyły we wczorajszym spotkaniu autorskim z Beata Sabałą-Zielińską wręczyły ratownikowi TOPR niespodziankę – stworzoną własnoręcznie kolorowankę z podziękowaniami.


TOPR Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zostało powołane w 1909 roku jako stowarzyszenie mające nieść pomoc turystom i narciarzom, którzy ulegli wypadkowi w tatrach. Jest profesjonalną Górską organizacją ratowniczą działającą w polskich tatrach, a także, Sporadycznie, w sąsiednich pasmach górskich. TOPR to aktualnie 44 zawodowych ratowników górskich i ponad 200 aktywnych wolontariuszy. W 2021 roku tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe przeprowadziło ponad 1000 różnych działań ratowniczych w skale, śniegu, jaskiniach, wodzie oraz ponad 1500 akcji ratowniczych na trasach narciarskich obsługiwanych przez TOPR. Duża część akcji ratunkowych prowadzona jest przy użyciu, należącego do TOPR, śmigłowca W3A Sokół. Finansowanie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, tatrzański park narodowy, fundacja ratownictwa tatrzańskiego TOPR oraz sponsorzy (Plus, Škoda, BP, Salewa) – dzięki temu ratownictwo górskie prowadzone przez TOPR jest bezpłatne!

(MG)