Drodzy widzowie.... zagramy pełen magii i ciepła KON­CERT ŚWIĄTECZNY... program z najpiękniejszymi kolędami i piosenkami polskimi który porwie każdego widza od 0-100 lat... w wykonaniu Artystów Teatru Rozrywki RZT Szymaszkowa.

Wystąpią:

Hanna Zbyryt, aktorka teatralna, filmowa, wokalistka i współzałożycielka Teatru Rozrywki RZT SZYMASZKOWA, również występująca w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie, nominowana do ZŁOTEJ MASKI / Rola Dramatyczna - spektakl KANDYD, laureatka nagrody Miasta Częstochowy w dziedzinie TEATR I FILM 2022, występująca jako „Małgosia” w serialu „LEŚNICZÓWKA” i wielu innych projektach teatralno - filmowych i medialnych.

Wojciech Wachułka, wirtuoz klawiszy, wybitny muzyk środowiska Krakow­skiego koncertujący w Polsce i zagranicą. Zdobywca wielu prestiżowych nagród w dziedzinie muzyki kla­sycznej i nowoczesnej/Jazzu.

Zosia Kulisiewicz, wiolonczelistka zespołu Diverso String Quartet, Wieniawski Piano Trio oraz zastępca koncertmistrza Filharmonii Częstochowskiej, jest zdobywczynią wielu nagród na konkursach mię­dzynarodowych dla solistów i zespołów kameralnych.

Tomek Kulisiewicz, skrzypek pracujący jako mu­zyk solista Filharmonii Sudeckiej, zastępca koncert­mistrza Opery Wrocławskiej oraz koncertmistrz Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Obecnie pracuje jako koncertmistrz Filharmonii Częstochowskiej oraz kon­certmistrz Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie.