„Maniowianie”

To grupa młodzieżowa, która powstała w 2019 roku po jubileuszu 25 lecia zespołu „Mali Maniowianie” młodzież, która wyrosła z zespołu dziecięcego postanowili spotykać się nadal i kontynuować działalność krzewienia tradycji. Przez te dwa lata członkowie brali udział w konkursach recytatorskich „Góralskie serce” jak i w konkursie tańca podczas „Karnawału Góralskiego”, w konkursie „Nuta Dunajca”. Młodzież czynnie współpracuje z OSP Maniowy jak i z KGW Maniowy przy różnego rodzaju projektach i przedsięwzięciach. Instruktorem zespołu jest Katarzyna Dobrzyńska.