Odbywający się od 2010 roku Festiwal ma charakter przeglądu konkursowego i stanowi eliminacje do Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce-Zdroju, do którego zakwalifikowane zostają najlepsze zespoły wyłonione przez jury. W Festiwalu mogą wziąć udział dziecięce zespoły regionalne prezentujące folklor górali podhalańskich. Zespoły są zgłaszane w dwóch kategoriach wiekowych: 6-14 lat i 14-18 lat (wyjątkowo w widowiskach mogą wystąpić osoby dorosłe grające role osób starszych). Zwycięskie grupy wystąpią również 14 sierpnia na 52 Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem podczas Koncertu Mali Górale.

Podczas Festiwalu Złote Kierpce widzowie mogą oglądać występy zgłoszonych grup, oparte na tradycyjnym folklorze, zwyczajach, tradycjach lub scenach rodzajowych. Grupy dziecięce prezentują w trakcie widowiska ludowe gry i zabawy, natomiast grupy młodzieżowe poruszają tematykę pasterską, zalotną i obrzędową. Festiwal corocznie poprzedza rozśpiewany korowód uczestników, którzy przechodzą ulicą Krupówki.

Organizacja tego wydarzenia ma niebagatelny wpływ na kształtowanie młodego pokolenia górali i co roku spotyka się z wielką aprobatą

środowisk regionalnych, animatorów kultury i ludzi, którym zależy na międzypokoleniowym przekazie tradycji naszych ojców. Góralska młodzież, wiedzę o swoim regionie i tradycjach, poznaje w znacznej mierze właśnie w zespołach regionalnych. Podczas festiwalu, góralskie dziecięce i młodzieżowe zespoły, rywalizują o główne trofea, statuetki ZŁOTE, SREBRNE i BRĄZOWE KIERPCE.

Dotychczasowymi laureatami Złotych Kierpiec były zespoły między innymi: 

 • „Zornica" z TCKiS Jutrzenka z Zakopanego,  
 • „Tatry" z Ratułowa, 
 • „Małe Regle" z Poronina, 
 • „Mali Śwarni" z Nowego Targu,
 • „Mali Hamernicy" z Krakowa, 
 • „Mali Wiyrchowianie" z Bukowiny Tatrzańskiej, 
 • „Majeranki" z Chabówki, 
 • „Mali Białcanie z Białki Tatrzańskiej, 
 • „Młodzi Łopuśnianie" z Łopusznej, 
 • „Mały Zbójnicek" z Zębu.
 • „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej
 • „Młodzi Łopuśnianie” z Łopusznej