dr Dorota Izabela Majerczyk - Przewodnicząca Jury

Etnograf i badacz kultury ze Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej w Chabówce. W 2005 roku ukończyła studia wyższe na wydziale etnologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Filia w Cieszynie (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Katedra Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej), pogłębiając wiedzę z dziedziny folkloru muzycznego i teorii muzyki. W 2010 roku ukończyła Podyplomowe Studia Etnomuzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2012 do 2018 prowadziła badania terenowe w regionie Zagórzan, czego efektem jest napisana pod kierunkiem prof. Zbigniewa Jerzego Przerembskiego etnomuzykologiczna praca doktorska pt: „Tradycje muzyczne Zagórzan”, złożona w IS PAN w Warszawie.

Jest wychowanką zespołu regionalnego im. Bartusia Obrochty w Zakopanem, do którego należała w latach 1985–1996. Jest założycielką i instruktorem zespołu regionalnego im. Jana Janoty w Rabce-Zdroju (od 1997 do 2003) .W latach 1997-2004 była również kierowniczką artystyczną zespołu im. Antoniny Zachary Wnękowej "Robcusie" z Rabki-Zdroju, działającego przy Oddziale ZP w Rabce – Zdroju. Obecnie prowadzi utworzony przez siebie w 2005 roku dziecięcy zespół regionalny "Majeranki".

W latach 2000-2005 pracowała na stanowisku Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Kultury przy Radzie Miasta w Rabce-Zdroju (1998-2002). W 2018 roku została Radną Rady Miejskiej w Rabce Zdroju i Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

W latach 1998-2004 była Członkiem Rady Muzealnej przy Muzeum Etnograficznym im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju, a obecnie (od 2012 roku) pełni funkcję Przewodniczącej Rady Muzealnej. W latach 2017 – 2018 członek Komisji Sterującej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2012 – 2020 członek Zarządu Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego w Warszawie. Od 2021 jest członkiem Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie.

Jest członkiem, a od 2021 roku ekspertem polskiej sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (CIOFF). Od 2023 roku członkiem Komisji Kultury Tradycyjnej utworzonej przez CIOFF. Jest członkiem Rady Naukowej Związku Podhalan w Polsce.


Pani Dorota Majerczyk jest także laureatką wielu nagród za działalność w dziedzinie kultury m.in. Wojewody Nowosądeckiego (1997), Wójta Gminy Poronin (2004) oraz Burmistrza Rabki-Zdroju (2007). W 2006 roku została uhonorowana Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2011 roku otrzymała odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej", przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2016 roku otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi dla Województwa Małopolskiego a w 2017 roku odebrała Brązowy Krzyż Zasługi od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W 2017 roku Urząd Miasta Rabki Zdroju przyznał Dorocie Majerczyk statuetkę „Osobowość Roku 2017” w dziedzinie kultury. Zasłużona dla kultury Kliszczaków 2019. W 2021 roku otrzymała certyfikat eksperta Polskiej Sekcji CIOFF. W 2022 roku otrzymała Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce.


Monika Kurzeja

Dialektolog, muzyk , absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2010). Pracę magisterską pt. Słownik dyferencyjny gwary Łącka i okolic napisała pod kier. prof. dra hab. Józefa Kąsia w Katedrze Historii Języka i Dialektologii. Ukończyła Podyplomowe Studia Etnomuzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim (2011). Pracę dyplomową pt. Gra na listku wśród górali polskich – literatura przedmiotu a komentarze wykonawców napisała pod kier. dra hab. Tomasza Nowaka. W 2022 ukończyła podyplomowe studia na kierunku Zarządzanie Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę dyplomową pt. Zarządzanie niematerialnym dziedzictwem kulturowym w świetle konwencji UNESCO (w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku) napisała pod kierunkiem dra hab. Łukasza Gawła, prof. UJ. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. W. Żeleńskiego w Krakowie.

Od dziecka związana z tradycyjną muzyką ludową, ruchem folklorystycznym i regionalizmem. Przez lata grała na skrzypcach i kontrabasie w rodzinnej kapeli Franciszka Kurzei z Kiczni. Ukończyła dwuletnie Studium Folklorystyczne dla instruktorów zespołów regionalnych. Od 2012 roku pracuje w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na stanowisku głównego specjalisty ds. badań terenowych i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Prowadzi etnomuzykologiczne, etnograficzne i dialektologiczne badania terenowe na terenie całej Małopolski. W latach 2017-2020 koordynowała autorski projekt badawczo-dokumentacyjny „Etno-wędrówki”, w ramach którego na terenie Małopolski prowadzone były badania terenowe z zakresu gwary, etnografii, muzyki oraz tańca ludowego. Konsultant i juror przeglądów i konkursów folklorystycznych. 

Autorka publikacji i opracowań z zakresu gwary, muzyki ludowej oraz regionalizmu. Sekretarz stowarzyszenia Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, sekretarz redakcji czasopisma „Etnomuzykologia Polska”.


Katarzyna Chowaniec - Trebunia

Etnolog, nauczyciel, regionalista. Absolwentka kierunku Etnologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Instruktor i opiekun zespołów regionalnych Skalni, Budorze, Mali Szaflarzanie, Młode Bartusie. Juror w Przeglądzie Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. A. Skupnia Florka, Przezieracce Młodyk Toniecników w Ratułowie, Przeglądzie zespołów Gminy Poronin, Memoriale Jana Fudali, Festiwalu Zespołów Góralskich „Złote Kierpce”. Nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych i Liceum Ogólnokształcącym w Zakopanem.


Hanna Rybka

Magister Sztuki, regionalistka, wokalistka dla której muzyka była i jest naturalnym dopełnieniem codziennego życia. Absolwentka studiów wokalno-aktorskich w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie śpiewu solowego, współpracuje ze uznanymi artystami scen polskich. Jej możliwości wokalne sprawiły, że od wielu lat istnieje w świecie muzyki improwizowanej będąc zapraszaną przez znakomitych muzyków i odwiedzając sceny Europy i Ameryki Północnej. Nazywana jest Ambasadorką Podhala.

Laureatka  wielu konkursów muzyki  etno-folk, doceniona przez samego Czesława Niemena, który przewodniczył Jury V Konkursu Folkowego Polskiego Radia „Nowa Tradycja”przyznanego przez TVP Polonia w 2002 roku oraz ówczesna reprezentantka Polski podczas 25. Festiwalu Folkowego Europejskiej Unii Radiowej w Puli w Chorwacji.

Dwa lata później, w 2004 roku nagrywa płytę „I to, i to”. Album ten został doceniony przez słuchaczy oraz środowisko muzyczne, czego dowodem była nominacja do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego "Fryderyk 2004" w kategorii etno/folk.

W 2007 roku zostaje zaproszona do wspólnego projektu muzycznego legendarnego amerykańskiego jazzmena Benniego Maupin'a. Wspólnie realizują projekt muzyczny, którego efektem jest płyta "Early Reflections" wydana w kwietniu 2008 roku na rynku amerykańskim. Płyta zawiera m.in. wariacje jazzowe inspirowane muzyką Karola Szymanowskiego i Podhalan. Płyta i wokalizy Hanki zbierają świetne recenzje. Współpraca trwała przez 4 lata. Koncerty promujące płytę odbywają się w znanych, prestiżowych scenach świata.

W 2011 roku wydaje płytę „Gwiozdkowo opowiostka”z kolędami, pastorałkami z Podhala i ludowymi pieśniami bożonarodzeniowymi. 

W 2012 przyjmuje zaproszenie Petera Weissa do nowego międzynarodowego przedsięwzięcia: niemiecko-polsko-portugalskiego projektu muzycznego Jazzpool CRW - CANTUS. 

W 2017 roku artystka otrzymała Okolicznościową Nagrodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wieloletnią działalność na niwie kultury i promowanie Podhala. Dwa lata później Hanka Rybka wraz z zespołem zdobyła Brązowy Medal “Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” przyznany również przez MKiDN.W tym samym 2019 roku Anna Chowaniec-Stasińska posługująca się pseudonimem artystycznym „Hanka Rybka” została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Współpracowała z takimi wykonawcami jak: Golec uOrkiestra, BratHanki, Halina Frąckowiak, Maryla Rodowicz, Skaldowie, Piotr Baron, Joachim Menzel, Kayah, Jan Karpiel – Bułecka, Marka Grechutę, dla którego wykonała utwór na jego ostatniej płycie „Niezwykłe miejsca” pt. „Góry me wysokie”.


Zofia Kubiniec - Stanuch

Regionalistka, kierownik Zespołu góralskiego im. Klimka Bachledy.

Zespół Regionalny im. Klimka Bachledy, istnieje w Zakopanem od 1952 roku. Patronuje mu Związek Podhalan oddział w Zakopanem. Zespół przygotowuje programy artystycznie opracowane, różnego rodzaju scenki, programy świąteczne, przygotowuje oprawę mszy świętych, występuje w programach radiowych i telewizyjnych, jest gospodarzem MFFZG w Zakopanem.