Zespół powstał w 1992 roku dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz ówczesnej dyrektor Gminnego Centrum Kultury Pani Janiny Plewy. Pierwszymi instruktorami byli Mieczysław Wrocławiak i Stanisław Gąsienica. Przez 30 lat zespół bierze czynny udział w uroczystościach gminnych, wiejskich, brał udział w wielu festiwalach i konkursach. Obecnie w zespole jest 40 dzieci w wieku od 5 do 13 lat, instruktorami zespołu są Katarzyna Dobrzyńska i Karol Bukowski.