Zespół REGLE powstał 23 marca 1974 roku na zebraniu Rady Gminnego Ośrodka Kultury na wniosek Naczelnika Urzędu Gminy w Poroninie – Tadeusza Galicy. Kierownikiem i instruktorem liczącego wtedy 24 osoby zespołu został Jan Jędrol. Znaczną część członków zespołu stanowili wnukowie Stanisława Budza-Mroza, toteż w ramach głosowania zespół przyjął jego imię. W czasie wakacji i ferii zimowych zespół występował bardzo często dla turystów odwiedzających Poronin, a także poza sezonem – w czasie licznych uroczystości odbywających się na terenie gminy. REGLE brały też udział w licznych przeglądach i konkursach zespołów regionalnych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Zespół uczestniczył też we wszystkich posiadach organizowanych przez Związek Podhalan, pod którego patronatem (prezesem wybrano wtedy Jana Jędrola) zespół działał od 1974 do 1981 roku, kiedy to działalność REGLI została zawieszona. Zespół REGLE został reaktywowany 16 lutego 2001 roku. Działa pod patronatem Związku Podhalan Odział Poronin. Kierownikiem zespołu jest Pani Maria Dawidek – członek zarządu Związku Podhalan O/Poronin. REGLE noszą imię Jana Jędrola – nieżyjącego działacza Związku Podhalan oraz kierownika zespołu w latach 70-tych. Od 2016 roku zastępcą kierownika jest Maciej Dziubas, również członek Zarządu Związku Podhalan. Zespół podzielony jest na 4 grupy wiekowe poczynając od przedszkolaków poprzez młodzież, dorosłych członków oraz grupę seniorów. Wyszczególniając odpowiednio: Mini Regle, Małe Regle oraz Regle. Trzon muzyczny stanowią muzycy znanych poroniańskich rodzin. Poprzez swoja działalność REGLE kultywują bogate obyczaje Podhala, promują swoją miejscowość w kraju i za granicą okazując wierność i przywiązanie do miejscowej tradycji. Instruktorami grupy Małe Regle są Ewelina Rzadkosz i Paweł Gał.