Zespół Mali Witowianie działa przy Szkole Podstawowej im. ks. Leona Musielaka w Witowie. Obecnie liczy ponad 50ciu członków. Opiekunem zespołu z ramienia szkoły jest Pani Agata Szeliga, a instruktorami Pani Ewa Stopka i Pan Andrzej Bzdyk.