Tytuł prezentowanego programu/koncertu: We wilijom św. Jyndrzeja

Kategoria wiekowa: 14-18 lat

Scenariusz programu:

We wilijom św. Jyndrzeja to scenka ukazująca dawne tradycje związane z tym dniem. Siostry organizują wróżby na które zapraszają również koleżanki, brat w tajemnicy przed dziewczynami załatwia muzykę i za zgodą mamy będą posiady. Tradycja ta jest jeszcze znana ale już w nieco zmienionej formie, scenka ukazuje fragment z życia dawnej wsi Maniowy gdzie jak wspominają nasze informatorki na wróżby andrzejkowe czekały cały rok. Zobaczymy tradycyjne wróżby, które miały na celu nie tylko przepowiedzieć przyszłość, ale również wskazać ukochanego. Po wróżbach będzie czas na zabawę i tańce przy muzyce, która przychodzi zagrać Jyndrzkowi.

O zespole:

To grupa młodzieżowa, która powstała w 2019 roku po jubileuszu 25 lecia zespołu „Mali Maniowianie” młodzież, która wyrosła z zespołu dziecięcego postanowili spotykać się nadal i kontynuować działalność krzewienia tradycji. Przez te trzy lata członkowie brali udział w konkursach recytatorskich „Góralskie serce” jak i w konkursie tańca podczas „Karnawału Góralskiego”, w konkursie „Nuta Dunajca”. Młodzież czynnie współpracuje z OSP Maniowy jak i z KGW Maniowy przy różnego rodzaju projektach i przedsięwzięciach. Instruktorem zespołu jest Katarzyna Dobrzyńska.