Działa przy Tatrzańskim Centrum Kultury w Zakopanem od 1990 roku. Prezentuje folklor Skalnego Podhala: śpiew, taniec, muzykę, zwyczaje i zabawy dziecięce, a także poezję gwarową i gawędy góralskie. Zespół koncertował w wielu miastach Polski, na Węgrzech, w Niemczech, w Bułgarii i na Azorach. Wielokrotnie nagradzano zespół w konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych (m.in. Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych – Frankfurt 1995, Wojewódzki Festiwal im. J.J.Czecha – Stary Sącz 1995-99, 2022, Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży – Gorzów 1998, Ogólnopolskie Forum Teatrów Szkolnych – Poznań 2000, Europejski Przegląd Twórczości Dziecięcej w Karlinie 2000). Do końca 2003 roku kierował zespołem jego założyciel – Jan Fudala, od 2004 roku – Elżbieta Porębska-Mędoń, później Szymon Bafia, a obecnie Krzysztof Trebunia-Tutka, zaś instruktorem tańca i śpiewu dziewcząt jest Anna Trebunia-Tutka. W „Jutrzence” od 1994 roku naukę muzyki góralskiej na kilku poziomach zaawansowania prowadzi K.Trebunia-Tutka (obecnie również A.Trebunia-Tutka). Stąd „Zornica” szczyci się własną, liczną kapelą dziecięcą, która wspiera tancerzy, a także występuje samodzielnie pod nazwą Muzyka Góralska „Jutrzenka”. W 2020 r. zespół „Zornica” został uhonorowany Nagrodą im.Oskara Kolberga.