Zespół Zyngierki powstał w 2001 r. przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej. Założycielem zespołu była ówczesna nauczycielka z w/w szkoły Maria Piszczek, która wraz ze śp. Stanisławem Staszlem byli jego pierwszymi instruktorami. Zespół prezentuje folklor górali podhalańskich. W swoim dorobku ma wiele nagród na konkursach lokalnych jak np. Przeziyracka Młodyk Toniecnikow i Śpiywoków Góralskich w Ratułowie, Konkurs Młodyk Toniecnikow w Białym Dunajcu, Muzykowanie na Duchowom Nutę w Czarnym Dunajcu, Przednówek w Polanach oraz ogólnopolskich jak Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej i Festiwalu "Dziecko w Folklorze" w Baranowie Sandomierskim. W 2017 r. z powodzeniem wystąpił na miedzynarodowym festiwalu folklorystyczmym w Mako na Węgrzech. Obecnymi instruktorami zespołu są Anna Mrowca i Andrzej Strama.