Otwieramy Pokaz Filmów o Sztuce 2022

PRZEGLĄD FILMÓW O SZTUCE
5 – 7 maja 2022
( w przypadku niespokojnej sytuacji na wschodzie Pokaz zostanie przesunięty na jesień 2022)

Miasto Zakopane oraz Zakopiańskie Centrum Kultury zapraszają na tegoroczną, kolejną już edycję Przeglądu Filmów o Sztuce. Tegoroczne założenia programowe wydarzenia - podobnie jak rok temu - zbieżne z konceptem odbywającego się Salonu Marcowego dotyczą Plakatu oraz jego Twórców.
Cykl wydarzeń od bogatej listy filmów, wystaw, warsztatów i wykładów będzie kompletną prezentacją tematu dla Odbiorców i zachętą dla Twórców do podjęcia praktycznego wyzwania.

Pokazy rozpoczniemy 5 maja br. w Kinie Miejsce, po wernisażu tegorocznego Salonu Marcowego w Miejskiej Galerii Sztuki im Wł. hr. Zamoyskiego, a zakończymy w sobotę 7 maja br.
Po raz pierwszy spotkamy się też w nowej przestrzeni w Stacji Kultura Zakopane przy ul. Chramcówki 35 - czekać tam będzie wystawa plakatów reklamujących przedwojenne  atrakcje Zakopanego.  Ogłoszony zostanie konkurs na współczesny  plakat prezentujący walory Zakopanego.  Odbędą się też spotkania i warsztaty z Twórcami plakatu m.in.  Lechem Majewskim (grafikiem), Piotrem Młodożeńcem  oraz  Andrzejem Sapiją - po emisji jego filmu o wielkim Fangorze. W Muzeum Tatrzańskim kuratorskie spotkanie wokół plakatu. Cykl wydarzeń w Miejskiej Galerii Sztuki. W temat poszczególnych dni wprowadzi nas  dziennikarz i krytyk filmowy Jerzy Armata.

Jestem przekonana, iż ograniczenia związane w pandemią miną, my dbając o obecność Przeglądu w kalendarzu kulturalnym Miasta Zakopane, wykorzystamy czas prezentacji filmowych i spotkań z
Twórcami, do nowego otwarcia oraz jeszcze lepszej konkursowej edycji PFOS w roku 2023. Zapraszam serdecznie


Beata Majcher
Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury