Dwunasta edycja Festiwalu im. Ewy i Macieja Berbeków Inspirowane górami... przypada w 90. rocznicę nadania praw miejskich Zakopanemu. Obchody tego jubileuszu stanowią okazję, by lepiej poznać działalność społeczną, edukacyjną i kulturotwórczą osób, które sprawiły, że Zakopane stawało się coraz lepiej funkcjonującym miastem. Zapis prawny z 18 października 1933 roku wyznaczył cezurę w dziejach Zakopanego, nadając mu status administracyjno-prawny umożliwiający dalszy rozwój, co było korzystne i dla tutejszych mieszkańców, i dla turystów coraz liczniej przybywających pod Tatry. Na każdym kroku można dostrzec, że dla rozwoju Zakopanego decydującym czynnikiem było otoczenie gór, które już w XIX wieku przyciągały letników i chorych, taterników i narciarzy, naukowców i artystów, działaczy politycznych i społecznych. Program tegorocznego Festiwalu obejmuje imprezy, które przypominają najważniejsze wydarzenia z historii Zakopanego, a także ukazują, jak przenikają się tutaj regionalne tradycje góralskie i rozmaite nurty twórczości artystycznej.

Gorąco zapraszam zarówno zakopiańczyków, jak i turystów do wspólnego świętowania rocznicy tak ważnej dla naszego miasta inspirowanego górami.

Leszek Dorula
Burmistrz Miasta Zakopane