Lidia Rosińska- rzeźbiarka. Urodziła się w 1967 roku w Zakopanem. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1994 roku obroniła dyplom na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Adama Myjaka. Czynnie uczestniczy w życiu artystycznym poprzez udział w wystawach zbiorowychi indywidualnych.

Najistotniejszym elementem twórczości artystki, dzięki któremu najpełniej się realizuje, jest udział w Międzynarodowych Sympozjach i Plenerach Rzeźbiarskich, gdzie ma możliwość tworzenia w dużej skali, w różnym materiale ( najczęściej drewno i kamień). Rzeźby te wpisują się później na stałe w krajobraz miejsca, w którym powstały. Począwszy od 1994 roku uczestniczyła w przeszło 70 Międzynarodowych Sympozjach i Plenerach Rzeźbiarskich, prezentując polską sztukę nawet w tak odległych zakątkach świata, jak Afryka czy Azja.

Nieodłączną część jej twórczości stanowi rysunek oraz tworzenie przestrzennych form ceramicznych. Jej prace znajdują się w zbiorach wielu kolekcji w kraju i na świecie.

Od 2016 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. artystycznych Zakopiańskiego Centrum Kultury. Jednocześnie jestdyrektorkąMiejskiej Galerii Sztuki i autorką cyklicznych projektów wystawienniczych m.in. : „Artyści Zakopiańscy”, „Alfabet Sztuki”, „Góry-Morze-Morze-Góry” „15X Kobieta w Zakopanem”.