Michał Murzyn - dyrektor Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, absolwent historii sztuki, zarządzania kulturą i mediami oraz Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki. W latach 2011-2016 pracownik Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zakopanem, a od 2016 roku związany jest z Muzeum Tatrzańskim, gdzie pełnił funkcje Głównego Inwentaryzatora i Zastępcy Dyrektora ds. merytorycznych. Zainteresowania: zarządzanie dziedzictwem, muzealnictwo, ochrona zabytków.


Podczas konferencji wygłosi referat pt. "Muzeum Palace - historia niemieckiej okupacji 1939-1945". Będzie tooOpowieść o historii Zakopanego w czasie II wojny światowej w kontekście wystawy stałej w powstającym Muzeum Palace.


Zdjęcie: Maciej Jonek