„Fotograficzna podróż ulicami Zakopanego - ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego”

Rafał Jabłoński-Zelek - Pracownik Muzeum Tatrzańskiego, opiekuje się zbiorami fotograficznymi w Archiwum Fotograficznym. Zajmuje się również nadawaniem kolorów starym, czarno-białym zdjęciom. Dzięki tej technice Odbiorcy mogą w pełnej krasie zobaczyć nieistniejący już świat naszych dziadków i pradziadków. 

Podczas konferencji popularno - naukowej  zabierze nas ulicami Miasta Zakopane, po miejscach , które już nie istnieją. Fotografie ukażą nam co tak naprawdę zmieniło się na przestrzeni ubiegłych lat i jak wyglądało Zakopane.


Zdjęcie. Piotr Kyc