MARIOLA BRZOSKA ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie organów prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy. Studia podyplomowe odbyła u prof. Juliana Gembalskiego w Akademii Muzycznej w Katowicach. 

Brała udział w licznych kursach poświęconych interpretacji muzyki organowej prowadzonych m.in. przez M. C. Alaina, G. Boveta, J. Laukvika, L. Lohmanna, H. Meistera. Wielokrotnie uczestniczyła także w kursach mistrzowskich prowadzonych przez angielskiego organistę Davida Titteringtona jako stypendystka Dartington International Summer School (W. Brytania) oraz w Akademii Muzycznej im. F. Liszta w Budapeszcie. 

Posiada tytuł doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej: instrumentalistyka. 

Występowała na wielu festiwalach organowych w Polsce, a także za granicą. Ukończyła również studia teologiczne. Na gruncie muzyki kościelnej prowadzi ożywioną działalność. 

Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, pracuje w Diecezjalnej Komisji do spraw Liturgii i Muzyki Kościelnej, pełni funkcję dyrektora Studium Muzyki Kościelnej oraz Diecezjalnej Szkoły Muzycznej w Gliwicach. 

Oprócz funkcji dyrektora prowadzi zajęcia z gry na organach. Jest dyrektorem artystycznym tarnogórskiego festiwalu Koncerty organowe w Konwikcie oraz Toszeckiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.