Zespół„Mali Białcanie” został założony w roku 1984 przez Stanisława Zagatę i Józefa Nowobilskiego Pipisia. Dziecięca grupa kultywuje rodzimą tradycję Podhala przekazywaną z pokolenia na pokolenie, odkrywając piękno swojego regionu poprzez śpiew, taniec, dawne zwyczaje i zabawy. Programy „Małych Białcan” oparte są na radosnych zabawach dziecięcych towarzyszących różnym okolicznościom i przeplatanych śpiewem i tańcem góralskim. Zespół jest między innymi pięciokrotnym laureatem Złotych Kierpiec w latach: 2010, 2012, 2014, 2017 oraz 2022

Obecnie kierownictwo nad zespołem sprawują Teresa Remiasz i Janina Wacław-Paluch.

Na festiwalu zespół zaprezentuje program "Przy paseniu pod lasem"