Zespół Regionalny Mały Zbójnicek został założony w Zębie w 1964 r przez miejscową nauczycielkę Marię Stoch Wilgocką. Początkowo zespół działał przy szkole podstawowej w Zębie, a z czasem patronat nad zespołem Zbójnicek i Mały Zbójnicek przejął miejscowy oddział Związku Podhalan. Od 1989r. do 2005r. kierownikiem zespołów był Andrzej Lassak „Oborny” a od 2005 r. są nimi Małgorzata i Tomasz Słodyczkowie. Działalność zespołu to przede wszystkim nauka śpiewu, tańca , gwary ,muzyki i obrzędów Skalnego Podhala. W zespole skupiają się dzieci z Zębu i okolicznych miejscowości. Swoimi występami uświetniają liczne imprezy i wydarzenia kulturalne na Podhalu , w kraju i za granicą oraz biorą udział w przeglądach i konkursach regionalnych. W swoim dorobku zespół ma wiele nagród i wyróżnień m.in. Złote i Srebrne Kierpce na Tatrzańskim Festiwalu Zespołów Góralskich oraz czołowe miejsca w konkursach śpiewu, tańca i gry na instrumentach. Dzieci należące do Małego Zbójnicka są bardzo zdolne

.

Na festiwalu zespół zaprezentuje program "Zabawa na kympiy"