Zespół Góralski ,, Ślebodni” założony przez Mariana Bryję w 1984 roku przy Związku Podhalan Oddział Groń – Leśnica prezentuje autentyczne tańce, śpiewy i muzykę górali podhalańskich. Obecny skład zespołu to wychowankowie Dziecięcego Zespołu Góralskiego ,, Zawaternik” oraz młodzież i dorośli z Gronia i Leśnicy. ,, Ślebodni” biorą udział w imprezach folklorystycznych i festiwalach na terenie swojej miejscowości, Podhala, w kraju i za granicą. 

Zespół uczestniczy w życiu kulturalnym i kościelnym w swojej miejscowości uświetniając uroczystości i wydarzenia lokalne takie jak: Konkurs Muzyk ,,Stefaniakowe Nuty”, wernisaże, wystawy twórców ludowych, Festyn Bacowski, Konkurs Gawędy, Recytacji, Śpiewu, Tańca Góralskiego, Instrumentalistów, imprezy o charakterze profilaktycznym. Członkowie zespołu służą pomocą przy organizacji imprez odbywających się w Domu Kultury w Walusiówce oraz przy realizacji projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Góralskiego Zawaternik m.in. jako konferansjerzy, wolontariusze. 

Kierownikiem zespołu ,, Ślebodni” jest Maria Dudek

Na festiwalu zespół zaprezentuje program "Boginki z potocka"