Zespół „Wierchy” został założony przez Janinę Skupień-Ładunkulę w 2010r. skupiając dzieci, młodzież i dorosłych z Gliczarowa Górnego. Po przerwie wznowił działalność w 2017 roku, kierownikiem został Paweł Skupień. Zespół występował na wielu scenach w kraju i zagranicą. Ostatni sukces zespołu to dwie wyróżnione pary na Konkursie Młodyk Toniecnikow w Białym Dunajcu.
Aktualnie w zespole tańczy i śpiewa około 40 osób, dzieci i młodzież z terenu parafii Gliczarów Górny. 

Instruktorami są Paweł Skupień i Joanna Topór-Orawiec.

Na festiwalu zespół zaprezentuje program "Tydzień do Zielonyk Świontek"