Dziecięcy Zespół Góralski „Zawaternik” z Leśnicy-Gronia założony przez Marię Dudek w 1983 r. przy Szkole Podstawowej w Leśnicy, działa nieprzerwanie od 40 lat. Obecnie działalność zespołu wspiera Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Góralskiego Zawaternik założone w 2022 roku. Zespół prezentuje autentyczny śpiew, taniec i muzykę górali podhalańskich. Skupia i integruje społeczność dwóch wsi, które łączy rzeka Leśnica. Celem działalności zespołu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury ludowej, gwary oraz budowanie wzorców opartych na niematerialnym i materialnym dziedzictwie podhalańskim. W ciągu 40 lat w działaniach zespołu uczestniczyło niemal 2400 osób kształtowanych w duchu tożsamości regionu Podhala. Programy artystyczne bazują na tradycyjnej obrzędowości rodzinnej i dorocznej oraz ukazują naturalne środowisko dzieci i młodzieży poprzez wplatanie zabaw. Zespół wydał kasety i płyty zawierające folklor muzyczny i słowny, śpiewy i muzykę. Uczestniczy w wydarzeniach folklorystycznych w kraju i za granicą, zdobywając wiele nagród. Uczestniczy w wymianie kulturalnej z polskimi i zagranicznymi zespołami regionalnymi m.in. z Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Węgier, Macedonii. Bierze udział w konkursach, przeglądach i festiwalach folklorystycznych na terenie Polski i za granicą zdobywając wiele najwyższych nagród za śpiew, muzykę, recytację, gawędę czy program zespołu. Jest wielokrotnym laureatem pierwszych nagród m.in. na Gminnym Przeglądzie Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży Małych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej, Przeziyracce Młodyk Toniecników i Śpiywoków Góralskich w Czarnym Dunajcu, Konkursie Śpiywoków i Toniecników w Białym Dunajcu, Gminnym Konkursie Tańca Zbójnickiego i Góralskiego „Tatrzański Zwyrt” w Leśnicy oraz wielu innych odbywających się na terenie Podhala, prezentuje się również podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Obecnie instruktorami są: Andrzej Budz i Urszula Babiarz

Na festiwalu zespół zaprezentuje program "Toniec nos godzi"