Podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich na scenie zaprezentuje się ZESPÓŁ ARTYSTYCZNO-KULTURALNY „ISA BOLETINI”, REPUBLIKA KOSOWO

Zespół Artystyczno-Kulturalny „ISA BOLETINI” działa od 1955 roku, ale oficjalnie powstał w 1972 roku. Społeczność nazwana na cześć bohatera narodowego ISA BOLETINI. Ponadto „ISA BOLETINI”, która ma zaszczyt być jedną z pierwszych społeczności założonych w gminie Gjakova, przyczynia się do rozwoju wartości kulturowych i tradycji, osiągając wiele sukcesów zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zespół kulturalno-artystyczny „ISA BOLETINI” działa w Rogovie, w Republice Kosowa.