Nagrody Festiwalowe

W każdej kategorii jury dysponuje następującymi nagrodami głównymi:

  • Nagroda I „Złota Ciupaga”
  • Nagroda II „Srebrna Ciupaga”
  • Nagroda III „Brązowa Ciupaga”

Organizatorzy przewidują dla zdobywców „Złotych Ciupag” nagrody pieniężne w wysokości 5000 PLN.

Główne nagrody ufundowane są przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dodatkowymi nagrodami regulaminowymi są wyróżnienia w formie „Parzenicy góralskiej” – przyznawane zespołom nie nagrodzonym nagrodami głównymi, za bardzo dobre lub dobre wykonanie części programu, np. śpiew, taniec, obrzędy.

Przewidziane są również nagrody pozaregulaminowe i upominki dla zespołów, ufundowane przez instytucje i organizacje współuczestniczące w przygotowaniu festiwalu, m.in.:

  • Nagroda Dziennikarzy akredytowanych przy Festiwalu
  • Nagroda Publiczności

W Międzynarodowym Konkursie Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych nagrodami są: „Złote zbyrkadła” oraz wyróżnienia w formie nagród rzeczowych.

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.