Zespół zaprezentuje się w kategorii I tradycyjnej.

Zespół folklorystyczny Kečera został założony w 1962 roku jako zespół dziecięcy. Stopniowo zmieniał się w mieszany, m.in. dziecięcy i młodzieżowy, a późniejzostał rozszerzony o dorosłych członków. Nazwa grupy została wybrana przez członków nawiązując do góry Kečera. Założycielami byli Michal i Helena Kundľí, którzy pracowali jako nauczyciele w szkole podstawowej w Jakubanach. Zespół działał pod ich kierownictwem do 2000 roku; tj. 38 lat. W 2004 roku wznowiono działalność w celu nagrania całego programu, tj. pieśni, tańca i zwyczajów w ciągu czterech pór roku. W tym roku, za namową naszych amerykańskich rodaków, powtórzono program Jakubjanske vešiľa. Oba działania były bardzo udane i pobudziły nową aktywność zespołu.

Anna Bondrová (dorośli) i Eva Fáberová zostały nowymi liderkami. Program składa się z autentycznych pieśni i zwyczajów jakobińskich. Z tym programem zespół z powodzeniem prezentuje się średnio 30 razy w roku na różnych konkursach i wydarzeniach kulturalnych w kraju i za granicą. Zespół aktywnie pracuje nad innymi programami, ponieważ bogate zwyczaje folklorystyczne naszej społeczności muszą być zachowane dla przyszłych pokoleń.

W sierpniu 2008 roku nagraliśmy płytę CD Jakubjansky hory.

Kecera Folk Ensemble reprezentuje wieś Jakubjany w powiecie Stara Lubovna, położoną w północno-wschodniej części Słowacji zwanej Spiszem Północnym. Zespół został założony w 1962 roku przez nauczyciela, pana Michala Kundla, który założył go jako chór dziecięcy. Chór ten reprezentował wieś Jakubjany na wielu, wielu występach na Słowacji i w Czechach. W 2004 roku Kecera Folk Ensemble odrodził się po 15-letniej przerwie. Pod kierownictwem nauczyciela Kundli zaczęliśmy ćwiczyć na plebanii kościoła, a później w naszym centrum kultury. Z okazji 42 rocznicy założenia Kecery, grupa bawiła publiczność w Jakubajanach przez cztery godziny. Ponad 60 wykonawców zachwyciło publiczność przedstawieniami dla dzieci, grabieniem siana, chrzcinami, ogniskiem świętojańskim Św.Jana, spotkaniami rodzinnymi, weselami i kolędami. W 2005 roku wykonawcy, ponownie pod kierownictwem Michała Kundli przygotowali występ na żywo - cały dzień - pt. "Jakubjańskie wesele" dla potomków Jakubjańczyków w Ameryce. Odbyło się to na prośbę Maryann Sivak, rodowitej mieszkanki Jakubian, która chciała pokazać nasze piękne zwyczaje weselne amerykańskiej publiczności, zwłaszcza tym, których przodkowie opuścili naszą wieś przed I wojną światową. To był ostatni występ prowadzony przez Michała Kundlę. Po nim Anna Bondrova została kierownikiem grupy dorosłych, a Eva Fabera grup młodzieżowych i dziecięcych.