Podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich na scenie zaprezentuje się STOWARZYSZENIE FOLKLORYSTYCZNE LANCOVA VAS, SŁOWENIA

Towarzystwo Folklorystyczne Lancova Vas zostało założone w 1983 roku i od tego czasu celem grupy jest zachowanie dziedzictwa narodowego - tańca, pieśni, zwyczajów muzycznych, a także tradycji karnawałowej. Uznani słoweńscy eksperci w dziedzinie społeczeństwa folklorystycznego przeprowadzili badania typowych tańców, kultury strojów, kostiumów i tradycyjnych masek karnawałowych. Na podstawie tych badań stworzono kostiumy grupy i program, który jest prezentowany na pokazach w Słowenii i podczas występów za granicą.