Podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich na scenie zaprezentuje się ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO KORDON YOUTH& SPORTS CLUB, TURCJA

Zespół powstał w 2012 roku, zajmuje się badaniami i pracą sceniczną nad kulturą turecką. W grupie jest 140 tancerzy, którzy uzyskali oficjalny status rejestracji od ministerstwa sportu w 2019 roku. Obecnie zespół prezentuje tańce z 23 różnych regionów kultury tureckiej