Zespół "Watra" powstał w 2000 roku, działa przy Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu i skupia młodzież z całej gminy. Instruktorami są Czesława i Stanisław Sobczyk. Zespół uczestniczył w wielu festiwalach w kraju i za granicą: w Bułgarii, na Węgrzech, we Włoszech oraz na Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem, gdzie dwukrotnie był gospodarzem. Członkowie zespołu mile wspominają 2-tygodniowy pobyt oraz występy w Chicago. Zespół zaproszony został przez Związek Podhalan Ameryki Północnej. Chętnie występuje na przeglądach i konkursach naszego regionu. Przykładowo śpiewocki tego zespołu zdobyły I miejsce w konkursie "Muzykowanie na Duchową Nutę" oraz II miejsce w konkursie "Przednówek w Polanach" w Kościelisku. Zbójnicy tego zespołu występując w konkursie tańca zbójnickiego w Bukowinie Tatrzańskiej zawsze mieszczą się w trójce tego konkursu.