SOPRON TÁNCEGYÜTTES został założony w 1991 roku i zapewnia działalność artystyczną członkom-założycielom grupy tanecznej oraz miłośnikom tańca z młodszych pokoleń Sopronu. Grupa reprezentuje tradycje tańca ludowego i inne węgierskie działania związane z ochroną Sopronu. Członkowie grupy to absolwenci szkół średnich, studenci i pracujący młodzi dorośli - których wolny czas wypełnia taniec ludowy i pielęgnowanie tradycji ludowych.

Dyrektor artystyczny: Ferenc Sipos Lider zespołu: Gergely Bolgovics

Liderzy zespołów tanecznych: Kata Kovács i Tamás Kocsis

Głównym zadaniem Sopron Táncegyüttes jest poznanie kultury tanecznej narodu węgierskiego, przeniesienie jej na scenę i przetworzenie tradycji chłopskich. Autentyczny taniec jest podstawą pracy grupy, podczas której uczą się autentycznych stylów tanecznych i materiałów tanecznych od renomowanych instruktorów i choreografów. Grupa taneczna jest utrzymywana i sponsorowana przez Stowarzyszenie Kulturalne Pendelyes w Sopron.

Sopron Táncegyüttes odgrywa aktywną rolę w kulturze publicznej i życiu kulturalnym Sopronu:aktorzy i wykonawcy programów świątecznych. Regularnie uczestniczy w wydarzeniach w różnych dziedzinach: okręgowych, regionalnych i krajowych wydarzeniach zawodowych. Grupa taneczna wielokrotnie uczestniczyła w międzynarodowych festiwalach tańca ludowego - odwiedziła 12 krajów europejskich.

Od ponad 15 lat zespół regularnie podróżuje do węgierskich regionów poza granicą: Transylwania (Rumunia), Felvidék (Słowacja), Region Południowy (Serbia). Zespół gości również węgierskie grupy taneczne zza granicy na swoich własnych imprezach. Grupa taneczna pielęgnuje relacje z grupą taneczną Wesołe Nutki z Żor.

Zespół wzbogaca życie kulturalne miasta dzięki niezależnie organizowanym wydarzeniom: spektaklom teatru tańca, salom tanecznym, warsztatom, obozom, koncertom, wystawom, konferencjom, konkursom tańca ludowego i festiwalom tańca ludowego.

Nagrody: w 2012 roku grupa taneczna zdobyła MEDAL PRO SOPRON MEMORIAL, w 2016 roku otrzymał Medal Pamiątkowy CIVITAS FIDELISSIMA, w 2017 roku Sopron Táncegyüttes otrzymał nagrodę "BONIS BONA - The Nation's Talents" za wybitne działania organizacji na rzecz wspierania talentów.

Repertuar grupy tanecznej obejmuje tańce węgierskie i narodowości Kotliny Karpackiej w choreografiach scenicznych stworzonych przez znanych choreografów. Tańce dziewczęce, męskie i tańce w parach pojawiają się w choreografiach i programach przygotowywanych przez zespół.

Sopron Táncegyüttes współpracuje z Fajkusz Band przy realizacji swoich występów - pomagają grupie tanecznej w aranżacjach muzycznych, akompaniamencie choreograficznym i komponowaniu muzyki.