Towarzystwo Kulturalno-Artystyczne Slavija zostało założone we wrześniu 2002 roku, przez kilku pasjonatów folkloru, aby pokazać, jak ważne jest zachowanie tańców i pieśni narodowych oraz przedłużenie ich trwania w przyszłość.Pomysł szybko się rozprzestrzenił i został zaakceptowany przez wiele osób zainteresowanych tradycyjnymi obyczajami i kulturą narodową.Obecnie Towarzystwo liczy ponad 200 członków, a jego działalność zorganizowana jest w kilku sekcjach: muzycznej, śpiewaczej i 5 tanecznych.Nasz program opiera się głównie na tradycji i folklorze serbskim z Bośni i Hercegowiny oraz Serbii, ale reprezentujemy również programy innych regionównaszego kraju.Swoją twórczość prezentowaliśmy na wielu festiwalach w kraju, regionie i za granicą , i za każdym razem zdobyliśmy wiele wyróżnień. Festiwale, w których braliśmy udział były w większości międzynarodowe.Festiwale, w których braliśmy udział to m.in.: „Ochrydzkie Słońce” (Macedonia), Festiwal Folkloru Warna (Bułgaria), Międzynarodowy Festiwal Folkloru Eger (Węgry), Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Doina Aiudului'' w Aiud (Rumunia), Festiwal Folkloru “Kreni kolo” w Belgradzie (Serbia), Rekord świata Guinessa w Nowym Sadzie (Serbia), Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny w Niszu (Serbia), Europejski zjazd serbskiego folkloru w Wiedniu (Austria), Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Muzyka i Tradycje” wBukareszcie (Rumunia) oraz Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Lawina” w Cottbus (Niemcy).Obecnie repertuar nasz składa sięz 11 gotowych Choreografii ukazujących tradycyjne tańce serbskie z Bośni i Hercogowiny oraz Serbii . Mamy oryginalne i większości ręcznie robione stroje narodowe, które są bardzo atrakcyjne dla publiczności.Nasza orkiestra składa się głównie z profesjonalnych muzyków lokalnych.Wszystkie nasze wysiłki i życzenia skierowane były na zachowanie dziedzictwa kulturowego mieszkańców Serbii z tego obszaru, na promocję twórczości kulturalno-artystycznej wśród młodszych pokoleń oraz na nawiązanie nowych kontaktów i współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami, które mają podobne programy.