Ballet Folklorico Tradicional del Estado de Oaxaca


José Fermín Ramírez López ma korzenie oaksackie, jednak urodził się w mieście Meksyk. Ukończył szkołę artystyczną w Naucalpan de Juárez zostając nauczycielem meksykańskiego tańca folklorystycznego.

Od 1995 roku prowadzi zajęcia tańca ludowego w Domu Kultury Oaksackiej.

Jego troska o integralny rozwój dzieci i młodzieży, duma z promowania i rozpowszechniania dziedzictwa artystycznego narodu meksykańskiego oraz pragnienie włączenia się w życie artystyczne Oaxaki zainspirowały go do założenia w 2001 roku Ballet Folklorico Tradicional del Estado de Oaxaca, którego jest dyrektorem generalnym.

W 2005 roku podczas Światowego Dnia Wody, w obecności ministrów z różnych części świata, zaprezentowali swój spektakl “La Guelaguetza”. Wspaniały występ zaowocował zaproszeniem do odbycia podróży po kontynencie azjatyckim. W mieście Xining otrzymali nagrodę za najlepszy pokaz na festiwalu w ramach Festiwalu Grup Etnicznych Świata.

Renoma reżysera Fermina Ramíreza i zdobyte uznanie zaprocentowały licznymi zaproszeniami do udziału w imprezach krajowych i międzynarodowych. Byli jedną z pierwszych grup zaproszonych do występu na premierowej edycji festiwalu Muestra Internacional de Danza en Oaxaca (MIDO).

José Fermín Ramírez López zaniepokojony problemami społecznymi, które dotykają naszą młodzież, z poczuciem wielkiej odpowiedzialności jako artysta, prowadzi kampanię uświadamiającą pod nazwą "Intersecciones" (Refleksje społeczne z interwencjami wizualnymi, scenicznymi i dźwiękowymi). Kampania ta jest realizowana we współpracy z różnymi uniwersytetami i instytucjami kulturalnymi.

Dzięki swojej pracy zdobył uznanie poza granicami kraju, a jego doświadczenie sprawiło, że jest zapraszany do prowadzenia konferencji, warsztatów i występów w różnych szkołach, grupach i zespołach na całym świecie.

W 2017 roku założył Centro de Educación y Formación Artística Oaxaca, którego celem jest kontynuowanie działalności jako kuźni talentów narodowych o światowym zasięgu, a także rozpowszechnianie kultury meksykańskiej, ale przede wszystkim upiększanie kultury stanu Oaxaca.W centrum odbywają się warsztaty tańca ludowego, klasycznego, współczesnego, śpiewu, gry na gitarze i fortepianie oraz zajęcia plastyczne. Można tam również podjąć studia licencjackie w zakresie edukacji artystycznej oraz meksykańskiego tańca ludowego.

CEFAO jest instytucją stworzoną dzięki silnym więzom kulturowym, ale także rodzinnym, ponieważ główne kierownictwo Centrum jest sprawowane wspólnie przez rodzinę dyrektora Fermina Ramireza, który powtarza, że początkiem każdej tradycji jest rodzina, pokazując w ten sposób siłę bogatej meksykańskiej kultury, która charakteryzuje się tysiącletnimi tradycjami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie.

W 2021 roku Iberoamerykańska Komisja Praw Człowieka ds. Rozwoju Ameryk Oaxaki przyznała mu wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w pracy osobistej, etycznej, moralnej, naukowej, artystycznej i zawodowej, za ważny impuls do integralnego rozwoju dziewcząt, chłopców i młodzieży, za entuzjastyczną promocję i upowszechnianie dziedzictwa etnicznego i kulturowego Meksykanów, za jego patriotyczną inspirację, za to, że uczynił sztukę i taniec najwznioślejszym sensem naszego narodowego występu w świecie oraz za jej ogromną miłość do Oaxaki.

SPEKTAKLE

• La Guelaguetza

• Gala Mexicana (Meksykańska gala)

• Pelota Mixteca

• México, Hechizo y Encanto (Meksyk, zaklęcie i urok)

• México Vivo, la Magia del Textil (Żywy Meksyk, Magia Tkanin)

• Una Noche de Muertos en Oaxaca (Noc zmarłych w Oaxace)

• El Andariego

• Oaxaca Contemporáneo (Współczesna Oaxaca)

• Fuego Nuevo (Nowy Ogień)

• Anita la Huerfanita (Sierotka Anita)

• Intersecciones (Skrzyżowania)

Wysoka jakość ich występów pozwala poznać bogactwo artystyczne ludów Oaxaca. Dzięki językowi tańca przedstawiają zróżnicowaną etniczność tego obszaru. W swoich spektaklach pokazują kulturę stanu Oaxaca, a także innych najważniejszych obszarów Meksyku, za co byli nagradzani w kraju i za granicą.