OwCoK (Polska)

OwCoK w dawnej orawskiej gwarze oznaczało mały dzwonek. Nazwa nie pozostawia też żadnych wątpliwości co do tego, iż zespół jest częścią OCK – Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce, gdzie działa od jesieni 2019 roku. Jest mieszanką temperamentów kilkudziesięciu pasjonatów orawskiego folkloru, reprezentujących różne pokolenia i poszczególne, orawskie miejscowości. Kierownikiem jest specjalista ds. kultury w OCK - Anna Olesińska. Grupa od początku ma też swoją kapelę, którą kieruje Paweł Czaja. Pomimo krótkiej działalności zespół jest mocno identyfikowany przez mieszkańców Orawy i nie tylko. W jego repertuarze znajdują się typowo orawskie tańce: jeleniosek, kotecka, cina, wrona, tyrcipolska, wdowiec, ciardaś kicorski, polka krzyżowa. Tańcami, muzyką, przyśpiewkami, gwarą, prezentowanymi obrzędami i odzieniem członkowie zespołu odtwarzają świat dawnej Orawy. Grupa z wielką radością prezentuje autentyczny folklor górali orawskich, biorąc udział w przeglądach, konkursach, a także występując gościnnie. Ostatnim, najważniejszym osiągnięciem jest wyróżnienie na 53. Festiwalu Górali Polskich w Żywcu, za program „Przenosiny i cepowiny orawskie”.

zdj. Waldemar Kompała