„Podegrodzko wioska to daleko słynie…” rozsławiana w Polsce i świecie przez Regionalny Zespół „Podegrodzie”. Jest to najlepszy ambasador stolicy regionu Lachów Sądeckich, Podegrodzia, z całym jego bogactwem kulturowym. Regionalny Zespół „Podegrodzie” istnieje od 1937 roku. Inicjatorem i organizatorem zespołu była grupa działaczy podegrodzkich .

Regionalny Zespół „Podegrodzie” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu jest kontynuatorem bogatych tradycji kultury ludowej regionu Lachów Sądeckich. W swych programach prezentuje zwyczaje, obrzędy, tańce, pieśni, melodie, gwarę z regionu Lachów Podegrodzkich – serca kultury lachowskiej. Bogaty repertuarzespołu obejmuje m. innymi ; „Wesele podegrodzkie”,„Wiązowiny” „Zielone Świątki” „Dożynki”, „Zwoziny” , „Zmówiny” oraz wiązankę tańców i pieśni lachowskich, tzw. „Grankę podegrodzką” .Do najbardziej znanych tańcówpodegrodzkichnależą „krzyżak” „sztajer” , „tramelka”„surok” orazróżnorodnewalce i polki. Różnorodność ubioru zbogatąornamentacją , barwnym haftemzachwycaswym pięknem.

Zespół Podegrodzie ma na swoim koncie wiele nagród oraz wyróżnień. Jest laureatem 4 Złotych Ciupag zdobytych na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Gran Prixzdobywał w latach: 1968, 1972, 1976 i 2008 . W 1991r. Zespół zdobył I nagrodę na III Krajowym Przeglądzie Zespołów Wiejskich w Kielcach. Lata 90 - te przyniosły "Podegrodziu" sukces niezwykle wysokiej rangi. W 1992 roku zespół otrzymał informację z Grazu z Austrii, że fundacja FUC przyznała mu Europejską Nagrodę za sztukę ludową „Europa Preis fur Volkskunst. Jej wręczenie odbyło się w roku jubileuszu 55 lecia Zespołu . W 2003 roku Zespół gościł na Watykanie u Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 25 lecia Jego pontyfikatu. Jedną z najcenniejszych nagród w dorobku Zespołu „Podegrodzie” jest Nagroda Oskara Kolberga otrzymana 2 października 2008 roku w Warszawie.

W 2013 roku „Podegrodzie” zdobyło „Grand Prix” na Ogólnopolskim Konkursie Tańca Ludowego w Rzeszowie.

Zespół bierze udział w wielu imprezach folklorystycznych, przeglądach i konkursach na terenie kraju . Poza występami w kraju prezentowałswójfolklor na gościnnych scenach Francji, Hiszpanii, Czechosłowacji, Niemiec, Węgier, byłej Jugosławii , Danii i Belgii, Grecji, Macedonii, Serbii i Chin.

Choreografem zespołu jest Jerzy Nieć a kierownikiem organizacyjnym- Krzysztof Bodziony.

Adres Zespołu :

Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu

Podegrodzie 248

33-386 Podegrodzie

Strona internetowa :http://gok-podegrodzie.net/?path=strony/zespoly/zespol/aktualnosci/2014/zespol_aktualnosci.html

Kontakt:

Krzysztof Bodziony, tel: (18)445-91-13

e-mail: gokpod@interia.pl