Zespół Tańca Szombathely Ungaresca powstał w 1955 roku z inicjatywy uczniów gimnazjum im. Kőszega Jurisicha i jednego z nauczycieli Árpáda Nagya.

Po raz pierwszy odnieśli sukces podczas słynnego festiwalu Keszthely Helikon, festiwalu kulturalnego uczniów szkół średnich. Stali się wówczas znana grupą na Węgrzech. Ten ogromny sukces był wynikiem działalności Ernő Pesovára, który był dyrektorem artystycznym grupy tanecznej w latach 1959-1979.

W 1963 Ungaresca stała się wiodącą grupą powiatu z ośrodkiem w Szombathely.
W swojej działalności grupa kieruje się trzema głównymi celami, które nadają im artystyczny charakter:
• pokazanie kultury tańca ludowego osób węgierskojęzycznych;
• ukazanie wachlarza emocji współczesnych ludzi wykorzystujących skarb tańca ludowego w spektaklu dla teatru tańca;
• kultywowanie ludowych tradycji tanecznych reprezentowanych przez wybraną przez nich nazwę.

Grupa brała udział w wielu węgierskich festiwalach i konkursach, od kilku lat zdobywa nagrody zespołowe, solistów i koreografów.

Oprócz krajów europejskich byli także w Azji. Czterdziestokrotnie reprezentowali kulturę węgierską z wielkimi sukcesami za granicą.

Członkami grupy są studenci i pracujący dorośli, którzy dla własnej przyjemności poświęcają swój wolny czas na tańce. Dzieci mogą dołączać do grup dziecięcych od szóstego roku życia, aby zapewnić tancerzy dla grupy. Dołączają do dorosłych tancerzy po 10-12 latach wstępnego szkolenia.
Tancerze, którzy przestali aktywnie tańczyć, mogą dołączyć do grupy seniorów jako członkowie wspierający.

Orkiestra zespołu nosi nazwę Boglya Ensemble i również należy do najlepszych orkiestr w kraju. Grają muzykę ludową każdego obszaru, w którym mówi się po węgiersku.

Liderem orkiestry jest pani János Földesi. Dyrektorem artystycznym grupy jest Győző Horváth.