Informacja o Zespole Pieśni i Tańca „DOLINA DUNAJCA” Nowy Sącz

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „DOLINA DUNAJCA” działający na Ziemi Sądeckiej od 1969 r. posiada bogatą historię i znaczny dorobek artystyczny.

Programy które Zespół „DOLINA DUNAJCA” zadecydował prezentować oparte są na folklorze, muzyce i tańcach z okolic Łącka i Kamienicy oraz Lachów Sądeckich. Regiony te są kulturową ojcowizną większości członków Zespołu. W budowaniu swoich programów artystycznych, Zespół czerpał wiedzę od autentycznych górali i Lachów.

Pierwszym międzynarodowym sukcesem Zespołu był udział w Festiwalu w Szwecji, barwne, bogate łąckie i Lachowskie stroje oraz żywa muzyka wzbudziły entuzjazm i sympatie publiczności co w dalszych latach zaowocowało kolejnymi festiwalami międzynarodowymi.

I tak … w ciągu prawie 55 lat działalności „Dolina Dunajca” będąc członkiem CIOFF (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej) grając, tańcząc i śpiewając koncertowała na estradach nie tylko krajowych ale również niemal całej Europy, Libii, na Wyspach Kanaryjskich, Cyprze, Ziemi Świętej – wiele by jeszcze wyliczać ….wszędzie zyskując popularność i wysokie notowania jurorów.

W dorobku artystycznym „Dolina Dunajca” posiada szereg nagrań dla radia i TV, nagrania kasety i płyty z muzyką górali łącko-kamienickich i Lachów sądeckich. Wśród ogromnej kolekcji nagród i wyróżnień Zespołu znajdują się również - sprzed wielu lat - najwyższe trofea Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

Jak mówią młodzi członkowie Zespołu DOLINA DUNAJCA; możliwość zaprezentowania się na MFFZG w Zakopanem i szansa zostania laureatem tego Festiwalu – jest dla nas wielkim zaszczytem i wyzwaniem.

Choreograf: Jarosław Sarecki

Kierownik Kapeli: Kazimierz Talar

Kierownik Zespołu: Kazimiera Legutko