Grupa FolklorystycznaMARINA


Zespół Folklorystyczny MARÍNA został założony w październiku 1966 roku. W ciągu swojej długiej, nieprzerwanej działalności odniósł duży sukces. Został nagrodzony kilkoma nagrodami w konkursach organizowanych na Słowacji. Konkursy choreografii twórczych, bloki programowe, jakościowe nagrania programów zespołów folklorystycznych, nagrania muzyki folklorystycznej.
Nadrzędnym celem grupy jest zachowanie i prezentacja unikalnych starożytnych tradycji i duchowego dziedzictwa naszego kraju. Obejmuje to starożytne tańce, muzykę i pieśni, tradycyjne stroje ludowe i tradycyjne instrumenty muzyczne. Członkami grupy są głównie ludzie młodzi w wieku od 14 do 25 lat.
Członkowie zespołu podzieleni są na trzy sekcje: – tancerze, śpiewacy i muzycy. Więc występy mogą być bardzo różne i różnorodne. Oferują występy kameralne z zespołem muzycznym i śpiewaczym lub duże występy z muzyką, zespołem śpiewaków i tańcem. Prezentują tradycyjne tańce zwłaszcza z środkowej części kraju, tzw. Podpoľanie, charakterystyczne dla pięknych, ręcznie robionych strojów ludowych i dynamicznych tańców ludowych.